Giá Giữ Sách Cho Kệ sách bằng thanh ray gắn tường VN3-T

 

29.000