Hộp Kệ Mica Trưng Bày

Showing all 11 results

Hộp kệ mica trưng bày được cung cấp bởi AMD bao gồm nhiều mẫu: Mica để bàn, mica để menu , thực đơn, kệ mica để các khổ giấy A4, A5, A6 và nhiều kích thước giấy như tờ rơi, brochure,..