Tay Đỡ Giá Kệ Gắn Tường

Showing all 1 result

Tay đỡ giá kệ gắn tường là phụ kiện không thể thiếu cho bộ phụ kiện bắt trực tiếp lên tường. Với kích thước 35cm, tay đỡ giá kệ bắt trực tiếp giúp đợ ván sâu 30 cm , 35cm hoặc 40cm giúp đỡ các loại vật dụng …