Showing all 2 results

Khung lưới treo hàng ( khung lưới treo ốp lưng điện thoại, khung lưới treo phụ kiện thời trang) có nhiều kích thước: 0,5m x 1m; 0,6m x 1,2m; 1m x 1m ; 1m x 1,5m; 1mx2m.  Với 2 màu trắng đen, đa dạng kích thước sử dụng..